LEVEL 12 l EXP 2,705
แช่แข็งไข่อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนอยากมีลูก มีขั้นตอนอย่างไร และข้อจำกัดทางกฎหมายไทยที่ควรรู้


ปัจจุบัน ผู้หญิงยุคใหม่แต่งงานช้าลง โดยเฉลี่ยที่อายุ 35 ปีup ขึ้นไป ถึงจะแต่งงาน ส่วนมากทุ่มเทกับงาน การเที่ยว และการใช้ชีวิตอย่างอิสระ ห่วงแหนความโสด รอสร้างอนาคตครอบครัวกับคนที่ใช่ในวันข้างหน้า แต่ด้วยเวลาที่ผ่านไป ความเสื่อมของร่างกายก็มากขึ้นทำให้โอกาสในการมีลูกก็ยากเช่นกัน ผู้หญิงยุคใหม่ที่อยากมีลูกจึงหันมาสนใจในเรื่องฝากเซลล์ไข่และแช่แข็งเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นวันนี้เรามีข้อมูลความรู้ดี ๆ เกี่ยวกับการแช่แข็งเซลล์ไข่ รวมถึงขั้นตอนการเก็บและการตรวจร่างกายก่อนฝากเซลล์ไข่ เพื่อคลายความสงสัยมาฝากกันค่ะ

การแช่แข็งเซลล์ไข่ (Oocyte freezing) คืออะไร?
การแช่แข็งเซลล์ไข่ (Oocyte freezing) คือ การที่ผู้หญิงที่อยากมีลูกเก็บเซลล์สืบพันธุ์หรือที่เรียก “ไข่” ที่ได้จากกระตุ้น เก็บออกมาภายนอกร่างกายและนำมาแช่แข็งเอาไว้ในอุณหภูมิที่เย็นจัด -196 องศาเซลเซียส จำนวนไข่ที่เก็บได้ ขึ้นกับปริมาณไข่ต่อรอบเดือนที่มีอยู่ในผู้หญิงของแต่ละคน โดยเฉลี่ยประมาณ 10-15 ใบ แต่สำหรับผู้หญิงที่มีจำนวนไข่มาก อาจเก็บได้มากถึง 20-30 ใบได้ ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของร่างกายแต่ละคน
ขั้นตอนการเก็บเซลล์ไข่มาแช่แข็ง ขั้นตอนของการแช่แข็งไข่ ใช้กระบวนการเดียวกันกับการกระตุ้นไข่เพื่อทำเด็กหลอดแก้ว โดยผู้ที่ต้องการฝากเซลล์ไข่ จะต้องเข้ารับการตรวจร่างกายและตรวจเลือด หากไม่พบปัญหาใด จึงจะสามารถดำเนินการกระตุ้นไข่ต่อไปได้ เมื่อถึงขั้นตอนเก็บไข่ออกมาภายนอกร่างกาย โดยดูดผ่านทางช่องคลอดคัดเอาไข่ที่มีความสมบูรณ์ เพื่อเก็บรักษาไว้ในน้ำยาเลี้ยงและแช่แข็งในไนโตรเจนเหลว ในห้องปฏิบัติการณ์ที่มีอุณหภูมิและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อไปจนกว่าจะถึงเวลาละลายออกมาใช้งาน
การตรวจร่างกายก่อนฝากเซลล์ไข่ ตรวจเลือด ตรวจโรคติดเชื้อต่าง ๆ เช่น โรคเอดส์ โรคไวรัสตับอักเสบบี โรคไวรัสตับอักเสบซี ซิฟิลิส เป็นต้น ตรวจโรคที่เกี่ยวกับพันธุกรรม เช่น ธาลัสซีเมีย เตรียมตัวกระตุ้นไข่ โดยใช้ยาฮอร์โมนเพื่อให้ได้ไข่จำนวนมาก และทำการเก็บไข่ในครั้งเดียว
การแช่แข็งไข่เหมาะกับใคร ?
• ผู้หญิงที่ยังไม่วางแผนที่จะมีลูก โดยเฉพาะเมื่ออายุมากกว่า 35 ปี
• ผู้หญิงป่วยที่กำลังจะได้รับยาเคมีบำบัด หรือฉายแสง ที่กระทบต่อจำนวนและคุณภาพเซลล์ไข่
• ผู้หญิงที่อยากมีลูกแต่มีความผิดปกติของโครโมโซมที่อาจทำให้ประจำเดือนหมดเร็วกว่าปกติ
• ผู้หญิงที่อยากมีลูก แต่จำเป็นต้องผ่าตัดรังไข่ เช่น ถุงน้ำรังไข่ เนื้องอกรังไข่ ช็อคโกแลตซีสต์
ข้อจำกัดทางกฎหมายที่ควรรู้ ก่อนตัดสินใจนำไข่ไปฝากมี 2 ประเภท
1.กฎหมายไทยอนุญาตให้เก็บไข่เอาไว้ใช้เพื่อตนเองเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปบริจาคให้ญาติพี่น้องที่มีลูกไม่ได้
2.ฝากล่วงหน้าในกรณีที่ป่วยหรือเป็นโรคบางชนิดที่อาจส่งผลต่อรังไข่ เช่นโรคมะเร็ง หรือภูมิคุ้มกันบกพร่องเป็นต้นจำเป็นต้องฉายแสงหรือใช้เคมีบำบัด

ข้อมูลที่ควรทราบเพิ่มเติม การแช่แข็งไข่ที่ได้ผลดีที่สุด คือ การแช่แข็งแบบ Vitrification อายุที่เหมาะสมต่อการฝากไข่ คือ 34-37 ปี เพราะอายุที่มากกว่านี้ปริมาณและคุณภาพไข่จะลดลง ค่าใช้จ่ายในการฝากเก็บเซลล์ไข่เทียบเท่ากับการทำเด็กหลอดแก้วและยังมีค่าฝากรายปี โดยปกติต้องใช้ไข่ประมาณ 15 - 20 ใบ เพื่อจะให้ได้ลูก 1 คน ดังนั้น การกระตุ้นไข่ 1 ครั้ง อาจได้ไข่ไม่เพียงพอเซลล์ไข่ที่ถูกแช่แข็ง เปลือกไข่จะหนาและแข็ง จึงจำเป็นต้องใช้วิธี “อิ๊กซี่” (ICSI) ช่วยปฏิสนธิ โดยวิธีนี้คือการเอาเซลล์อสุจิ 1 ตัว ใส่เข้าไปในเซลล์ไข่ (อสุจิ 1 ตัวต่อเซลล์ไข่ 1ใบ) ตามกฎหมายไทย การฝากไข่ไม่จำเป็นต้องใช้ทะเบียนสมรส แต่หากจะนำมาใช้ปฏิสนธิจำเป็นต้องใช้ทะเบียนสมรสยื่นร่วมด้วยค่ะ

#อยากมีลูก
Posted : เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2021 ในห้อง : Zheza
บอกต่อเพื่อน
Url / Link : copy
Embed Code : copy
  ยังไม่มีความเห็น!
Zheza l MyZheza l Shopping Mall l Diary l Webboard l Pleng.com