LEVEL 4 l EXP 276
แก้ไขมันได้
เรานั้นแก้ไขมันได้ในเรื่องที่เรานั้นผิดพลาดเรานั้น
เพียงเเค่ไม่ได้อยากที่จะแก้ไขมันเพียงเท่านั้นน

เรานั้นเลือกที่จะยอมรับว่ามันนั้นทำไม่ได้เรานั้น
เลือกที่จะยอมแพ้และไม่ได้แก้ไขมันเรานั้นไม่ยอม

ที่จะต่อสู้กับมันการที่เรานั้นยังไม่มีความพยามที่จะ
แก้ไขมันเรื่องทุกเรื่องนั้นมันมีทางออกเสมอๆเรา
นั้นมองยังไม่เห็นทางเท่านั้นเอง
Posted : เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2020 ในห้อง : Zheza
บอกต่อเพื่อน
Url / Link : copy
Embed Code : copy
  3ความเห็น!
แต่กับเรื่องบางเรื่อง เราก็ไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไข
หรือได้รับโอกาสแก้ไข มันอีกแล้ว
เช่นเรื่องของหัวใจ และความรู้สึก
เมื่อคนสองคน เจอปัญหาและตัดสินใจ
ว่าจะไม่เดินไปต่อแล้ว สำหรับบางคน
อาจไม่ได้รับโอกาสแก้ไขในสิ่งที่ผิด
หรือกลับไปทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นอีกต่อไปแล้ว
เมื่อ 10 กรกฏาคม 2020
LEVEL 4 l EXP 276
อยากจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขยังไงก็คงทำไม่ได้
ไม่มีใครเป็นผู้วิเศษที่สามารถ้อนเวลาได้
เพียงแค่ต้องรับมือกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นให้ได้
ทุกๆสิ่งบนโลกต้องมีการเปลี่ยนแปลง
ไม่เว้นแม่แต่ตัวเราเอง ทำใจยอมรับ
แล้วเดินต่อไปข้างหน้า อาจจะเดินช้า
แต่อย่างน้ยก็ขอให้ได้เดินออกมา
เมื่อ 21 กรกฏาคม 2020
LEVEL 4 l EXP 276
มากไปก็อึดอัด น้อยไปก็ไม่รู้สึก
ทั้งความคิดถึง ความเป็นห่วง
และการแสดงออก ระยะทาง
รวมไปถึงจังหวะ ทุกๆอย่าง
ล้วนสำคัญ กว่าจะได้หัวใจของ
ใครสักคน แต่ที่สำคัญที่สุดคือ
ความจริงใจ ซื่อสัตย์ และสม่ำเสมอ
เมื่อ 29 กรกฏาคม 2020
LEVEL 4 l EXP 276
Zheza l MyZheza l Shopping Mall l Diary l Webboard l Pleng.com