LEVEL 11 l EXP 2,365
9 สัญญาณเตือนถึงความอันตรายที่อาจก่อให้เกิดเป็นมะเร็งปากมดลูกได้


มะเร็งปากมดลูก เป็นมะเร็งที่เกิดบริเวณปากมดลูกของผู้หญิง มีอาการบ่งชี้ คือ ตกขาวมากผิดปกติ ตกขาวคล้ายหนอง เลือดออกจากช่องคลอดอย่างผิดปกติโดยที่ไม่ใช่เลือดประจำเดือน มีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ หรือผู้ที่อยู่ในวัยทองมีเลือดออกหลังจากที่หมดประจำเดือนไปแล้ว ซึ่งโดยทั่วไปมักไม่พบอาการแสดงในระยะแรกที่เริ่มป่วย แต่จะมีอาการเมื่อเซลล์มะเร็งได้ลุกลามไปแล้ว ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปากมดลูกก็ควรที่จะต้องสังเกตุการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของร่างกายให้ดี หากร่างกายส่งสัญญาณถึงความผิดปกติดังต่อไปนี้ ก็ควรที่จะต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษาทันที ซึ่งสัญญาณเตือนเบื้องต้นในการเป็นมะเร็งปากมดลูกมีดังนี้

9 สัญญาณเตือนถึงความอันตรายที่อาจก่อให้เกิดเป็นมะเร็งปากมดลูก
1 มีเลือดออกจากช่องคลอดอย่างไม่ทราบสาเหตุ เช่น ขณะ หรือหลังมีเพศสัมพันธ์ หลังตรวจภายในยังคงมีเลือดออกจากช่องคลอด หลังหมดประจำเดือนแล้ว หรือประจำเดือนมากะปริดกะปรอยผิดปกติ
2 มีตกขาวอย่างเห็นได้ชัด และอาจมีเลือดปน
3 มีอาการเจ็บ ขณะมีเพศสัมพันธ์
4 มีสารคัดหลั่งออกมาจากช่องคลอดมากผิดปกติ หรืออาจปนเลือด
5 ปัสสาวะบ่อย หรืออาจปวดบวม ปัสสาวะไม่ออก
6 อ่อนเพลีย ไม่มีแรง
7 เบื่ออาหาร ซูบผอม น้ำหนักลงอย่างไม่ทราบสาเหตุ
8 ปวดท้องน้อย
9 หากอาการรุนแรงขึ้น อาจจะมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น ขาบวม ปวดหลัง ปัสสาวะมีเลือดปน เป็นต้น

นอกจากสัญญาณเตือนเหล่านี้แล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงทุกคนควรที่จะทำเลย โดยเฉพาะผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 25-49 ปีควรไปตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทุก 3 ปี ส่วนผู้หญิงที่อายุ 50-64 ปี ก็ควรที่จะต้องไปตรวจคัดกรองทุก 5 ปี และผู้หญิงที่อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปควรไปตรวจคัดกรองเฉพาะผู้ที่ไม่ได้ตรวจคัดกรองเลยตั้งแต่อายุ 50 ปี การมีสุขภาพที่ดีนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นอย่าละเลยในการดูแลตัวเองนะคะ

#มะเร็งปากมดลูก
Posted : เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2020 ในห้อง : Zheza
บอกต่อเพื่อน
Url / Link : copy
Embed Code : copy
  ยังไม่มีความเห็น!
Zheza l MyZheza l Shopping Mall l Diary l Webboard l Pleng.com