LEVEL 11 l EXP 2,080
ปัจจัยเสี่ยงใกล้ตัวที่อาจทำให้เกิดเป็นหลอดเลือดสมองตีบได้โหลดหลอดเลือดสมองตีบจัดว่าเป็นภัยใกล้ตัวที่อันตรายมากเพราะถ้าทำการรักษาไม่ทันอาจจะทำให้เกิดเป็น อัมพฤกษ์ อัมพาต ได้ในชั่วพริบตา หรืออาจจะร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดหลอดเลือดสมองตีบมีดังต่อไปนี้

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการเป็นหลอดเลือดสมองตีบ

1.อายุที่มากขึ้น ทำให้หลอดเลือดเสื่อมสภาพลงไปด้วย ผิวชั้นในของผนังหลอดเลือดด้านในอาจจะหนา หรือแข็งขึ้นจากการที่มีไขมัน หรือหินปูนมาเกาะ ทำให้รูในเส้นเลือดแคบลง เลือดก็ไหลเวียนได้น้อยลง

2.เพศชาย มีความเสี่ยงต่อโรคเส้นเลือดในสมองตีบ รวมไปถึงโรคในตระกูลหลอดเลือดสมองมากกว่าผู้หญิง

3.อยู่ในภาวะพบการแข็งตัวของเลือดเร็วกว่าปกติ ทำให้มีความเสี่ยงของการที่เม็ดเลือดจับตัวกัน หรือเกิดลิ่มเลือดได้ง่ายกว่าคนทั่วไป

4.ความดันโลหิตสูง เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองตีบ

5.เบาหวาน เป็นสาเหตุที่ทำให้หลอดเลือดแข็งทั่วร่างกาย หากเกิดอาการหลอดเลือดแข็งที่สมอง ก็จะมีภาวะเสี่ยงที่จะเกิดโรคเส้นเลือดในสมองอุดตัน และโรคหลอดเลือดสมองอื่นๆ มากกว่าคนทั่วไปถึง 2-3 เท่า

6.ไขมันในเลือดสูง เป็นปัจจัยที่สำคัญของโรคเส้นเลือดในสมองตีบ เพราะอยู่ในภาวะไขมันสะสมอยู่ในผนังหลอดเลือดมากเกินไป จนทำให้เข้าไปกีดขวางการลำเลียงเลือดเข้าสู่สมอง

7.โรคหัวใจ เช่น ลิ้นหัวใจผิดปกติ หรือหัวใจเต้นผิดจังหวะ อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดลิ่มเลือด และอาจเข้าไปอุดตันที่เส้นเลือดในสมอง จนทำให้สมองขาดเลือดได้

8. สูบบุหรี่ เพราะนิโคติน และคาร์บอนมอนอกไซด์ทำให้ปริมาณออกซิเจนลดลง เป็นตัวทำลายผนังหลอดเลือด ทำให้ผนังหลอดเลือดแข็งตัว เพียงแค่สูบบุหรี่ทำให้มีความเสี่ยงในการเป็นโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดสมองมากถึง 3.5 %

9.ยาคุมกำเนิด ผู้หญิงที่ใช้ยาคุมกำเนิดที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงเป็นเวลาติดต่อกัน อาจมีความเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดสมองมากกว่าผู้หญิงที่ไม่ได้ใช้ยาคุมกำเนิด

10.โรคซิฟิลิส เป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดอักเสบ และหลอดเลือดแข็ง

11.ขาดการออกกำลังกายอย่างพอเพียง และเหมาะสม

หากเราได้ทำการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ที่เลี่ยงได้แล้วก็อย่าชะล่าใจไปว่าเราจะไม่เป็นหลอดเลือดสมองตีบ เราควรที่จะต้องหมั่นตรวจเช็คและสังเกตการเปลี่ยนแปลงของร่างกายอยู่อย่างเสมอ หากร่างกายมีความผิดปกติเกิดขึ้นจะได้เข้าทำการรักษาได้อย่างทันที

#หลอดเลือดสมองตีบ
Posted : เมื่อ 5 กันยายน 2019 ในห้อง : Zheza
บอกต่อเพื่อน
Url / Link : copy
Embed Code : copy
  ยังไม่มีความเห็น!
Zheza l MyZheza l Shopping Mall l Diary l Webboard l Pleng.com