LEVEL 9 l EXP 1,510
เปิดโรดแมปปฏิรูปประเทศด้านกฏหมาย ผลักดันร่างกฏหมายเร่งด่วนปีนี้ 6 เรื่อง
เปิดโรดแมปปฏิรูปประเทศด้านกฏหมาย ผลักดันร่างกฏหมายเร่งด่วนปีนี้ 6 เรื่อง

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฏหมาย ผลักดันร่างกฏหมายเร่งด่วน 6 เรื่อง เห็นเป็นรูปธรรม ภายใต้แผน 10 เรื่องปฏิรูป เพื่อการมีกฏหมายที่ดี เท่าที่จำเป็น และทิ้งกฏหมายที่ล้าสมัย พร้อมทบทวนกฏหมายขอใบอนุญาตมากกว่า 1,000 ใบ และอาจยกเลิกหากไม่มีความจำเป็น ช่วยลดค่าใช้จ่ายภาคเอกชน ลดการคอร์รัปชั่นของข้าราชการ

ศาตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์หลักการปฏิรูปด้านกฏหมาย ก็เพื่อให้มีกฏหมายที่ดี เท่าที่จำเป็น และทำให้กฏหมายที่ล้าสมัย หรือไม่เป็นธรรมหมดไป แบ่งออกเป็น 10 เรื่องปฏิรูปด้านกฏหมาย โดยคณะกรรมการฯ เริ่มเดินหน้าติดตามงาน โดยเชิญหน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กับสำนักเลขาธิการรัฐมนตรีมาร่วมประชุม ทำให้ทราบความคืบหน้าของงานปฏิรูปด้านกฏหมาย อันดับแรก มีการจัดทำร่างกฏหมายว่าด้วยการจัดทำกฏหมายประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดทำกฏหมาย ที่มีอาจารย์ มีชัย ฤชุพันธ์ เป็นประธาน ขณะนี้ทำเสร็จแล้ว ต่อไปต้องทำตามมาตรา 77 คือให้มีกฏหมายเท่าที่จำเป็น แล้วเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คาดว่าจะเสร็จภายใน 3-5 เดือน ซึ่งมีข้อกำหนดเพื่อทำให้กฏหมายที่มีอยู่เป็นกฏหมายที่ดีและมีเท่าที่จำเป็น ด้วยกระบวนการรับฟังความคิดเห็น วิเคราะห์ผลกระทบของกฏหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมายว่าออกไปแล้ว ใช้ไปแล้ว 5 ปี ว่าควรจะยกเลิกหรือไม่ เป็นเรื่องที่จะได้เห็นเป็นรูปธรรมภายในปีนี้

เรื่องที่สอง คณะกรรมการฯ จะผลักดัน คือ กฏหมายที่จะลงไปสร้างความเป็นธรรมให้กับคนที่ด้อยโอกาสในสังคม ซึ่งมีการผลักดันไปแล้ว 2-3 เรื่องคือ

1. เรื่องกฏหมายการขายฝากอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะนำกฏหมายนี้ออกจากประมวลแพ่งมาเป็นกฏหมายพิเศษ เพื่อคุ้มครองผู้ขายฝาก เป็นกฏหมายขายฝากที่มีการเรียกร้องกันมานานแล้ว ตั้งแต่ 14 ตุลาคม จนถึงปีที่แล้วที่มีการฆ่ากันยกครัวที่จังหวัดกระบี่ ก็เพราะเรื่องขายฝากอสังหาริมทรัพย์ ขณะนี้ได้ร่างเป็นกฏหมายแล้ว จะผลักดันต่อไป เพื่อให้คนที่ต้องการได้เงินด่วนๆ มีเงินใช้

2. การผลักดันกฏหมายอีก 2 ฉบับ เพื่อช่วยเหลือคนด้อยโอกาสในสังคม อาทิ กฏหมายป่าชุมชน ซึ่งกรมป่าไม้ทำขึ้นมาแล้ว และคณะกรรมการฯได้ไปเร่งการทำกฏหมายเรื่องนี้ เนื่องจากป่าชุมชนมีความสำคัญต่อผู้ด้อยโอกาส เพราะเป็นเหมือนซุปเปอร์มาร์เก็ตให้เขาได้เข้าไปทำกิน เป็นป่าที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ซึ่งประชาชนก็จะหวงแหน ช่วยรักษาป่าเหล่านั้นให้กลายเป็นแหล่งต้นน้ำได้เอง และกฏหมายวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นกฏหมายอีกฉบับ ที่ต้องการให้มีบริษัทที่ตั้งขึ้นมาเพื่อนำกำไรคืนสู่สังคม เป็นบริษัทที่ไปช่วยนักโทษ ช่วยคนพิการ หรือช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการฯ ผลักดันและเห็นเป็นรูปธรรมแล้วศาตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ กล่าวอีกว่า เมื่อช่วยคนจนแล้ว อีกส่วนก็ต้องช่วยภาคธุรกิจให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ เรียกว่า ทวิยุทธศาสตร์คือ ภาคธุรกิจใดที่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้เราก็เข้าไปส่งเสริม ส่วนภาคธุรกิจที่ยังตามโลกาภิวัฒน์ไม่ทันเราก็เข้าไปอุ้มชู อันดับแรกที่ทำไปแล้วคือ การเสนอแก้กฏหมายอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน จะทำให้เรื่องการต่อใบอนุญาตสะดวกขึ้นทันที มี 2 ประเภท ได้แก่ การต่อใบอนุญาตเพื่อเสียค่าธรรมเนียม เมื่อจ่ายเงินค่าธรรมเนียมแล้วให้ถือว่าต่อใบอนุญาตโดยอัตโนมัติ และการต่อใบอนุญาตเพื่อให้เจ้าพนักงานลงไปตรวจ แบบที่สองนี้ที่ทำให้ประเทศไทยมีปัญหา อย่างเช่น เรื่องเรือประมง จะออกจับปลาต้องขอใบอนุญาต การขอใบอนุญาตเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจเรือประมง สมมติว่า กรมประมงมีเจ้าหน้าที่ 20 คน เรือมี 10,000 ลำ ถ้าตรวจไม่เสร็จเรือที่มีทั้งหมดก็เป็นเรือผิดกฏหมาย เรือประมงเขาอยากต่อใบอนุญาตแต่ราชการไม่มีคนไปตรวจ เหมือนไอเคโอที่วันนี้กรมการบินพลเรือนไม่มีใครไปตรวจเรือบิน ทำให้ถูกเพิกถอนใบอนุญาต คณะกรรมการฯก็เลยจะเขียนในกฏหมายว่า เมื่อมีการติดต่อขอใบอนุญาตแล้ว ถ้าไม่มีการตรวจภายใน 120 วันให้ถือว่าเป็นการต่อใบอนุญาตโดยอัตโนมัติ และถ้าเกิดความเสียหายขึ้น ผู้ออกใบอนุญาตต้องรับผิดชอบ นี่คือสิ่งที่เราแก้กฏหมายอำนวยความสะดวกไปอีกหนึ่งขั้น

และการช่วยเหลือภาคธุรกิจเรื่องที่ 2. กำลังนำเอาใบอนุญาต ซึ่งมีประมาณ 5,000-6,000 ใบในประเทศไทยมาทบทวน และทำแผนดูว่า เราจะพยายามเอาใบอนุญาตมากกว่า 1,000 ใบที่เกี่ยวกับธุรกิจที่คนมาทำกันมากๆ มาดูว่าจำเป็นต้องมีหรือไม่ ถ้าไม่จำเป็นต้องมีก็จะทำการยกเลิก โครงการนี้เรียกว่า Regulatory Guillotine คือ การฆ่าใบอนุญาตที่ไม่จำเป็น หลายประเทศทำแล้วประสบความสำเร็จ เช่น ประเทศโออีซีดี หรือประเทศเกาหลีใต้ ที่ประธานาธิบดีลงมาดำเนินการเอง ถ้าทำสำเร็จจะทำให้กฏหมายที่ไม่จำเป็นหายไป 60% ก็หมายถึงค่าใช้จ่ายภาคเอกชนลดลง เรื่องคอร์รัปชั่นของข้าราชการก็จะน้อยลง เป็นเรื่องที่กำลังจะทำกัน มีรัฐมนตรีกอบศักดิ์ ภูตระกูล เป็นประธานกรรมการ ทั้งหมดนี้คือเรื่องการปฏิรูปกฏหมายโดยเร่งด่วน ที่ต้องรีบดำเนินการก่อนอื่น ภายใต้หัวข้อการปฏิรูป 10 เรื่อง
Posted : เมื่อ 25 กรกฏาคม 2018 ในห้อง : สวนสาธารณะ
บอกต่อเพื่อน
Url / Link : copy
Embed Code : copy
  ยังไม่มีความเห็น!
Zheza l MyZheza l Shopping Mall l Diary l Webboard l Pleng.com