LEVEL 11 l EXP 2,143
4 ประเภทของรถประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม และแบ่งเบาค่าใช้จ่าย
รถยนต์ได้กลายเป็นสินค้าจำเป็นสำหรับคนรุ่นใหม่ เห็นได้ชัดจากจำนวนรถยนต์ใหม่ที่จดทะเบียนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมามีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร และถึงแม่ว้าราคาน้ำมันจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ก็ไม่ได้ทำให้จำนวนรถยนต์ในเขตเมืองหลงลดลงเลย ด้วยจำนวนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ถูกมองว่าเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก ทำให้ผู้ผลิตรถยนต์รวมทั้งผู้บริโภคเริ่มหันมาสนใจรถประหยัดน้ำมัน และเทรนด์การใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น โดยได้พัฒนารถประหยัดพลังงาน ต่างๆออกมาดังนี้รถเล็กประหยัดพลังงาน (Eco-car) เป็นรถยนต์ที่มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา นอกจากจะสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและปล่อยไอเสียน้อยลงแล้ว ในกระบวนการผลิตก็ใช้วัตถุดิบและพลังงานน้อยกว่ารถทั่วไปอีกด้วย โดยรถยนต์ Eco-car มีอัตรากินน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่น้อยกว่า20 กม./ลิตร และต้องผ่านมาตรฐานไอเสียรถยนต์ยูโร 4 ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 120 กรัม/กม. (มาตรฐาน UN/ECE)

รถพลังงานเชื้อเพลิงทางเลือกจากก๊าซธรรมชาติ (Alternative Energy Car) พลังงานเชื้อเพลิงทางเลือกได้ถูกกำหนดให้เป็นนโยบายแห่งชาติมาหลายปีแล้ว และได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศเกือบทุกค่ายผลิตรถยนต์ที่สามาถใช้นำมันเชื้อเพลิงทางเลือกได้ เช่น แก๊สโซฮอล์ และก๊าซธรรมชาติเหลว เช่น NGV การใช้เชื้อเพลิงแบบนี้ นอกจากผู้ใช้เองจะสามารถลดค่าใช้จ่ายสำหรับน้ำมันลงได้แล้ว ยังเป็นการช่วยชาติประหยัดการนำเข้าพลังงานเชื้อเพลิงอีกด้วยค่ะ

รถพลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle) จัดเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันที่สุดโดยอาศัยพลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนผ่านการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าแม้จะดีต่อสภาพแวดล้อมสูงสุดแต่มันก็ยังมีข้อจำกัดที่สำคัญ คือ ขนาดและความจุของแบตเตอรรีที่ทำให้เดินทางได้จำกัดต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง ระยะเวลาในการชาร์จที่ค่อนข้างนาน และสถานีชาร์จก็เป็นปัญหาใหญ่ เพราะต้องอาศัยการลงทุนที่ค่อนข้างสูงทำให้ยังมีสัดส่วนเพียงเล็กน้อยในตลาดโลกและในประเทศไทย

รถไฮบริด (Hybrid Car) ผู้เชี่ยวชาญจากหลายฝ่ายมองว่ารถไฮบริดเป็นคำตอบที่ลงตัวที่สุดทั้งด้านการประหยัดพลังงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม และตอบสนองความต้องการในการขับขี่ในชีวิตประจำวัน หลักการทำงานของรถยนต์ไฮบริดเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบเดิม และมอเตอร์ไฟฟ้า โดยยังต้องใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในเป็นระบบหลักของการขับเคลื่อน แต่มีมอเตอร์ไฟฟ้าทำหน้าที่เสริมการทำงาน และแบตเตอรี่สำหรับเก็บกระแสไฟฟ้าเพิ่มเข้ามาช่วยทำงาน ทำให้รถประหยัดพลังงานน้ำมันและมีระบบที่เข้ามาช่วยลดมลพิษจากไอเสียของรถยนต์ที่ปล่อยออกมาสู่ท้องถนน


จากที่พลังงานน้ำมันที่มีราคาสูงขึ้น 1–2 ปีที่ผ่านมา ทำให้คนไทยเริ่มหันมาสนใจรถยนต์ที่ช่วยประหยัดพลังงานมากขึ้น ซึ่งหลายคนมองไปที่รถยนต์พลังงานไฟฟ้า แต่ถ้ามองถึงความเหมาะสมกับพื้นที่ในประเทศไทย ค่อนข้างมีปัญหาเนื่องจากการจราจรที่ติดขัด โดยรถที่เหมาะกับสถานการณ์รถติดในบ้านเราคือ รถไฮบริดที่ใช้พลังงานจากการขับเคลื่อนโดยน้ำมันและเแบตเตอรี่ไฮบริด ซึ่งการนำทั้งสองระบบนี้มาใช้เป็นสิ่งที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นค่ะ

ขอบคุณแหล่งที่มา http://tools-article.sumipol.com
Posted : เมื่อ 12 กรกฏาคม 2018 ในห้อง : Zheza
บอกต่อเพื่อน
Url / Link : copy
Embed Code : copy
  ยังไม่มีความเห็น!
Zheza l MyZheza l Shopping Mall l Diary l Webboard l Pleng.com