LEVEL 11 l EXP 2,206
รวมช่องทาง การทำการตลาดออนไลน์ (Online Marketing)
คนส่วนใหญ่หันมาใช้อินเตอร์เน็ตในการค้นหา สินค้า และบริการกันทั่วโลก นักธุรกิจจึงหันมาทำการตลาดทางด้านออนไลน์ แต่รู้หรือไม่ ว่าแท้จริงแล้ว การทำการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) มีช่องทางไหนบ้าง

ช่องทางหลักๆของการทำ Online Marketing ที่เราใช้กันหลักๆคือ Google Facebook Youtube Line และยังมี การทำการตลาดด้วย Email Marketing Influencer Instagram ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมด ล้วนแล้วเป็นช่องทางการทำ Online Marketing ทั้งสิ้น งั้นเรามาแยกแต่ละช่องทางกันว่ามีอะไรบ้างที่เราสามารถทำการตลาดได้อย่างไรบ้าง

ในการทำการตลาดทั่วไปส่วนใหญ่ก็แค่จ่ายเงินในการซื้อโฆษณาไม่ว่าจะเป็น การจ่ายเงินให้กับทาง Facebook เพื่อโปรโมทโพสต์ (Boost post) ในส่วน Youtube ก็เช่นกัน จ่ายเงินเพื่อซื้อโฆษณาผ่าน Youtube มาดูกันต่อที่ช่องทางการทำการตลาดผ่าน Google และ Line

การทำการตลาดผ่าน Google มีอยู่ 2 แบบนั่นคือ

ซื้อ AD โฆษณาผ่าน Google หรือที่เรียกกันว่าการซื้อ Adword นอกจาก Adword แล้ว ยังมี GDN หรือ Display Network

การทำการตลาดผ่าน Line

การทำการตลาดผ่าน Line หรือเรียกสั้นๆ ว่า Line@ นอกจากเราจะใช้ไลน์ในการแชท Line ได้มีการพัฒนาให้คนสามารถขายสินค้า ทำร้าน โปรโมทสินค้าและบริการผ่านทาง Line ได้แล้ว ซึ่งเราสามารถเลิกช่องทางการทำการตลาดผ่าน Line ได้ ตามช่องทางนี้ Line@/ Line TV/ Line Today /Line Timeline

ในส่วนการทำการตลาดด้วย Email Marketing Influencer จะเป็นบริการของ บริษัท Agency ที่รับทำ Online Marketing

ที่มา : นิภาเทคโนโลยี จำกัด
Posted : เมื่อ 3 กรกฏาคม 2018 ในห้อง : Zheza
บอกต่อเพื่อน
Url / Link : copy
Embed Code : copy
  ยังไม่มีความเห็น!
Zheza l MyZheza l Shopping Mall l Diary l Webboard l Pleng.com