LEVEL 11 l EXP 2,334
รู้จริงเรื่องผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ก่อนซื้อมารับประทานเองที่บ้าน
ในยุคปัจจุบันคนเราหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น จะเห็นได้ว่าคนหันไปเข้าฟิตเนตออกกำลังกายกันมากขึ้น และหันมารับประทานอาหารคลีนกันและผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ซึ่งปัจจุบันการเติบโตของวงการอาหารเสริม ค่อนข้างโตอย่างรวดเร็วเพราะคนอยากจะมีสุขภาพดีกันนั่นเอง และหลายคนมักเข้าใจบทบาทของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผิดไป วันนี้เราจะมาพูดถึงข้อควรรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกันค่ะ1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้น (โดยเฉพาะการผ่านมาตรฐาน อย.) แสดงถึง “ความปลอดภัย” ว่าปริมาณของส่วนผสมแต่ละชนิดที่อยู่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย แต่ไม่ได้เป็น “คำยืนยันประสิทธิภาพ” ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใด ๆ ทั้งสิ้น

2.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลายๆ ตัวอย่าง (โดยเฉพาะตัวอย่างที่ไม่ผ่านมาตรฐาน อย. หรือมีการปลอมแปลงเครื่องหมายมาตรฐาน) อาจมีการผสมสารหลายๆ อย่างที่เป็นสารต้องห้ามที่ใช้ในวงการกีฬาและออกกำลังกาย เช่น สเตียรอยด์ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวได้

3.โดยทั่วไปแม้พบว่ารูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะใกล้เคียงกับ ผลิตภัณฑ์ยาแต่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ยาดังนั้นจึงไม่สามารถรักษา หรือบรรเทาโรคใดๆ ได้ตลอดจนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานภายในร่างกาย หรือ ช่วยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของร่างกายได้

4.ต้องไม่โฆษณาโดยทำให้เข้าใจว่าการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นเพียงอย่างเดียวจะทำให้สุขภาพร่างกายดีขึ้นได้ แต่ต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจะต้องบริโภคอาหารหลักให้ครบส่วน รวมทั้งการออกกำลังกายและการพักผ่อนที่เหมาะสมด้วย

5.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไม่ใช่อาหารหลัก ดังนั้นผู้บริโภคยังต้องบริโภคอาหารหลัก/อาหารมีประโยชน์ 5 หมู่ ในปริมาณที่เหมาะสม

6.ก่อนรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชนิดใด ควรพิจารณาและขอคำปรึกษาจากแพทย์หรือเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญก่อน

สำหรับผู้ที่ต้องการรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ควรดูรายละเอียดบนฉลากอย่างรอบครอบ และควรปรึกษาจากแพทย์หรือเภสัชกรก่อนซื้อเพราะอาจจะเป็นอันตรายกับร่างกายได้ สุดท้ายอย่าลืมให้ความสำคัญกับการทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่และออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยนะคะ
Posted : เมื่อ 30 พฤษภาคม 2018 ในห้อง : Zheza
บอกต่อเพื่อน
Url / Link : copy
Embed Code : copy
  ยังไม่มีความเห็น!
Zheza l MyZheza l Shopping Mall l Diary l Webboard l Pleng.com