LEVEL 5 l EXP 411
อยากรู้ไหม รถประหยัดน้ำที่กำลังแรงในปี 2018 ที่คุณพลาดไม่ได้ คือรถยนต์ระบบอะไร


ในช่วงปี 2018 นี้ใครๆก็รู้รถยนต์ระบบไฮบริดนั้นกำลังมาแรงในปีนี้เลยทีเดียวเพราะถือได้ว่าเป็นรถปะหยัดน้ำหยัดและยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมโดยจะเฉพาะมลพิษทางอากาศได้ดีเยี่ยมอีกด้วย รถไฮบริดนั้นเป็นการผสมผสานระหว่างน้ำมันกับไฟฟ้าถ้าปกติที่ต้องขับรถด้วยความเร็วสูงรถก็จะใช้ระบบเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมัน แต่ถ้าเราใช้ความเร็วต่ำอย่างเช่นขับรถในเมืองหรือการที่ต้องเจอรถติดบ่อยๆรถไฮบริดก็จะปรับเป็นระบบไฟฟ้า ด้วยการดึงเอาพลังงานออกมาจากแบตเตอตี่ทำงานแทนนี่คือข้อดีของการทำให้รถไฮบริดจะเป็นรถประหยัดน้ำมันมากกว่ารถยนต์ทั่วไปหลายเท่าประมาณ 50% และยังช่วยลดมลพิษทางอากาศได้มากขึ้น50%ด้วย ซึ่งรถไฮบริดนั้นแย่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่

ระบบไฮบริดแบบอนุกรม
ระบบนี้เครื่องยนต์จะไปหมุนเจเนเรเตอร์ จากนั้นมอเตอร์ไฟฟ้าจะใช้กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้นี้ส่งกำลังไปที่ล้อ ทำให้ล้อหมุน ระบบนี้เรียกว่าระบบไฮบริดแบบอนุกรม เพราะว่ากำลังขับเคลื่อนที่จ่ายไปที่ล้อนั้น จ่ายไปตามกำลังเครื่องยนต์และกำลังมอเตอร์ตามลำดับ ระบบไฮบริดแบบอนุกรมสามารถทำให้เครื่องยนต์กำลังต่ำ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง โดยให้กำเนิดกำลังไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าไปยังมอเตอร์ไฟฟ้า อีกทั้งยังช่วยชาร์จไฟแบตเตอรี่ด้วย ระบบไฮบริดแบบอนุกรมนี้มีมอเตอร์ 2 ตัว – เจเนเรเตอร์ 1 ตัว (ซึ่งมีโครงสร้างเหมือนกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั่วไป) และมอเตอร์ไฟฟ้า 1 ตัว ระบบนี้ได้นำมาใช้งานในระบบโคสเตอร์ไฮบริด (Coaster Hybrid)

ระบบไฮบริดแบบคู่ขนาน
ในระบบไฮบริดแบบคู่ขนาน ทั้งเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าจะไปขับเคลื่อนล้อต่างๆ และกำลังขับเคลื่อนจากแหล่งพลังงานสองชนิดนี้สามารถนำมาใช้งานได้ตามสถานะการณ์ต่างๆที่เป็นอยู่ ณ ขณะนั้น ระบบนี้จะชาร์จไฟฟ้าโดยเปลี่ยนมอเตอร์ไฟฟ้าให้ทำงานเป็นเจเนเรเตอร์ ในขณะที่ใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เป็นตัวขับเคลื่อนล้อต่างๆ แม้ว่าระบบนี้จะมีโครงสร้างไม่ซับซ้อน แต่ระบบไฮบริดแบบคู่ขนานก็ไม่สามารถส่งกำลังไปขับเคลื่อนล้อได้ในขณะที่ทำการชาร์จไฟฟ้าไปด้วยในคราวเดียวกัน เพราะว่าระบบมีมอเตอร์เพียงตัวเดียว

ระบบไฮบริดแบบอนุกรม / คู่ขนาน
ระบบนี้รวมเอาระบบไฮบริดแบบอนุกรมและแบบคู่ขนานไว้ด้วยกัน เพื่อใช้ประโยชน์จากสองระบบให้ได้มากที่สุด ระบบนี้มีมอเตอร์ 2 ตัว การทำงานของระบบนี้จะขึ้นอยู่กับสภาวะการขับขี่ว่าจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าหรือจะใช้กำลังขับเคลื่อนจากทั้งมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ เพื่อดึงประสิทธิภาพการทำงานออกมาให้ได้สูงที่สุด นอกจากนี้ ระบบยังส่งกำลังขับเคลื่อนไปยังล้อต่างๆ ในขณะที่เจเนเรเอตร์สร้างกระแสไฟฟ้าเมื่อจำเป็น ซึ่งระบบนี้เป็นระบบที่ติดตั้งให้กับ พรีอุสไฮบริดและเอสติมาไฮบริด
Posted : เมื่อ 23 พฤษภาคม 2018 ในห้อง : Zheza
บอกต่อเพื่อน
Url / Link : copy
Embed Code : copy
  ยังไม่มีความเห็น!
Zheza l MyZheza l Shopping Mall l Diary l Webboard l Pleng.com