LEVEL 4 l EXP 206
กระบวนการผลิตน้ำดื่มคุณภาพ ยกระดับคุณภาพน้ำดื่มด้วยมาตรฐานสากลกับ น้ำดื่มสิงห์
น้ำดื่มตราสิงห์ มาตรฐานในการผลิตน้ำดื่มคุณภาพ ยกระดับคุณภาพน้ำดื่มด้วยมาตรฐานสากล เพื่อผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด วันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับมาตรฐานการผลิตน้ำดื่มสะอาดกัน สำหรับน้ำดื่มสิงห์นั้น ได้รับการรับรองจากสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ กว่าจะมาเป็นน้ำดื่มคุณภาพที่เราดื่มตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและเป็นน้ำดื่มสิงห์แบรนด์น้ำดื่มที่ผู้บริโภคไว้วางใจ ต้องผ่านมาตรฐานอะไรบ้าง?สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา องค์การที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีหลักเกณฑ์ในการผลิตน้ำดื่มให้มีคุณภาพหรือมาตรฐาน ตรวจสอบน้ำที่ใช้เป็นวัตถุดิบ ต้องได้จากแหล่งที่เหมาะสม มีอุปกรณ์การผลิตที่สะอาด มีการบำรุงรักษาที่ดี มีกระบวนการผลิตที่ถูกต้อง รวมถึงมีการสุขาภิบาลที่ดี ทั้งอาคารสถานที่ อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ และคนงาน ทั้งนี้ เพื่อการคุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภค อีกหนึ่งมาตรฐานที่น้ำดื่มสิงห์ได้รับ เพื่อตอกย้ำความมั่นใจให้กับผู้บริโภคน้ำสิงห์ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน HALAL จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรที่ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารตามบัญญัติศาสนาอิสลามให้ผู้ที่เป็นมุสลิมสามารถบริโภคหรือใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์Good Manufacturing Practice หรือ GMP Certified หนึ่งในมาตรฐานที่น้ำดื่มสิงห์ขวดแก้วได้รับจากหน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ หรือ โคเด็กซ์ (CODEX) โดยเป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิต ควบคุมขั้นตอนการผลิตอาหารให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภคน้ำสิงห์ เพิ่มความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของน้ำดื่มด้วยมาตรฐาน Hazard Analysis and Critical Control Point หรือ HACCP Certified ระบบการจัดการคุณภาพด้านความปลอดภัย ซึ่งใช้ในการควบคุมกระบวนการการผลิตให้ได้อาหารที่ปราศจากอันตรายจากเชื้อจุลินทรีย์ สารเคมี และสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ด้วยเกียรติบัตรที่น้ำดื่มสิงห์ได้รับจาก International Organization for Standardization หรือ ISO ที่เป็นองค์กรระหว่างประเทศสำหรับออกมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นมาตรฐานที่ว่าด้วยระบบบริหารคุณภาพและระบบบริหารสิ่งแวดล้อม ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าน้ำดื่มสิงห์สะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐานทุกขวด

นอกจากนี้น้ำดื่มสิงห์ ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากสถาบัน NSF ประเทศสหรัฐอเมริกา " The National Sanitation Foundation " ที่ได้รับมอบหมายจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้ทำหน้าที่เป็นผู้รับรองระบบมาตรฐานการผลิตน้ำดื่มระดับสากล
เชื่อว่าหลายๆคนคงเคยเห็นสัญลักษณ์ NSF กันมาบ้างแล้ว รู้หรือไม่ว่าความหมายที่แท้จริงของสัญลักษณ์นี้คืออะไร และสัญลักษณ์นี้กำลังบอกอะไรคุณอยู่ ?วันนี้น้ำดื่มสิงห์จะพาไปทำความรู้จักเพิ่มเติมกับองค์กรส่งเสริมอนามัยแห่งชาติระหว่างประเทศ (NSF International) ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณ 60 ปีที่แล้ว เป็นหน่วยงานอิสระซึ่งทำหน้าที่ในการทดสอบและให้การรับรองโดยไม่แสวงหาผลกำไร และกำหนดมาตรฐานสากลระดับโลกสำหรับผลิตภัณฑ์หลากหลายที่ใช้ในบ้านและโรงงานอุตสาหกรรม

NSF International ได้รับการมอบหมายจากองค์การอนามัยโลก (World Health Organization - WHO) ให้เป็นศูนย์ประสานงานในด้านความปลอดภัยและการบำบัดน้ำสำหรับดื่มทั่วโลก นอกจากนั้น NSF International ยังได้รับความเชื่อถือจากสถาบันมาตรฐานแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (American National Standards Institute - ANSI ) โดยได้รับมาตรฐาน ISO 9000 และ QS-9000 อีกด้วย ดังนั้นคุณจึงมั่นใจได้ในความสะอาดของน้ำดื่มสิงห์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตจาก NSF International

สำหรับข้อมูลกระบวนการผลิตน้ำดื่มคุณภาพที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทำให้เราต้องกลับมาพิจารณาน้ำที่เราใช้ดื่มในทุกๆ ว่าเราคาดหวังอะไรในน้ำดื่มกันบ้าง นอกจากน้ำดื่มสะอาดจะต้องเป็นน้ำที่สะอาด ใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไร้ตะกอน ไม่มีเชื้อโรคและสารพิษโลหะหนัก เพราะฉะนั้นการพิจารณาเลือกซื้อน้ำดื่มตามร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ ผู้บริโภคต้องหมั่นสังเกตฉลากข้างขวดไปพร้อมๆกับพิจารณาข้อมูลที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล เพื่อตัดสินใจเลือกดื่มน้ำที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

สุดท้ายนี้ จากกระบวนการผลิตน้ำดื่มที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ความใส่ใจในความพิถีพิถัน ทุกขั้นตอน จึงทำให้ทุกคนวางไว้ใจได้ถึงมาตรฐานน้ำดื่มสะอาด ต้องคิดถึงน้ำดื่มสิงห์เป็นอันดับแรกอย่างแน่นอน
Posted : เมื่อ 11 ตุลาคม 2017 ในห้อง : สวนสาธารณะ
บอกต่อเพื่อน
Url / Link : copy
Embed Code : copy
  ยังไม่มีความเห็น!
Zheza l MyZheza l Shopping Mall l Diary l Webboard l Pleng.com