LEVEL 5 l EXP 458
ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและโลกไปกับโครงการ Inventing Green by PTT
เพื่อถนอมรักษาโลกอันสวยงาม และแสนบอบบางนี้ไว้ให้ยั่งยืนตลอดไปจำเป็นเหลือเกินที่เราจะต้องเปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนวิธีจัดการเปลี่ยนการตั้งเป้าหมาย เปลี่ยนแม้กระทั่งวิถีชีวิตประจำวัน


การพยากรณ์อนาคตของผู้เชี่ยวชาญที่ได้ศึกษา คาดการณ์ไว้ว่าหากเรายังดำเนินชีวิตแบบเดิม ทำธุรกิจด้วยวิถีแบบเดิม ที่ละเลยความรับผิดชอบต่อสังคมและโลก เราต้องหาโลกสำรองไว้อีกสองใบกว่าๆ เพื่อให้พอใส่ลูกหลานของเราที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 9 พันล้านคนในปี 2593 มลพิษ ภัยธรรมชาติ การขาดแคลนทรัพยากรจะรุนแรงยิ่งกว่ายุคไหนๆ ลูกหลานของเราจะตั้งคำถามกับคนรุ่นเราว่า หากย้อนเวลากลับไปได้ คุณจะทำอะไรให้ดีขึ้นได้บ้างไหมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและโลกของพวกเราในวันข้างหน้า?

เราจะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและช่วยกันทำให้โลกของเราดีขึ้นได้บ้างไหม?

คำถามอันท้าทายนี้สะท้อนเป็นภารกิจแห่งการเปลี่ยนแปลงวิถีเดิมๆ ไปสู่การรณรงค์ล่าสุดของ ปตท. ในชื่อ “Inventing Green” ภายใต้ทิศทางกลยุทธ์หลัก TAGNOC (Technologically Advanced and Green National Oil Company) เพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นนำที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม มีการจัดทำทิศทางกลยุทธ์ด้านธุรกิจสีเขียวที่ยั่งยืน (Green Roadmap) เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 3 มิติหลัก คือ 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Product) 2. การบริหารจัดการกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Process) และ 3. การสร้างความตระหนักในการรักษ์สิ่งแวดล้อม (Public Awareness)
ปตท. ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ “เทคโนบอท เทคโนโลยีพิทักษ์โลก” ซึ่งเป็นนวัตกรรมอีกก้าวหนึ่งของกลุ่ม ปตท. ที่คิดค้นเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและช่วยถนอมโลก โดยนำเหล่าฮีโร่แห่งอนาคตมาเป็นสื่อกลางสะท้อนเจตนารมณ์และความเชื่อของกลุ่ม ปตท. ที่ว่า “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” จะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีและยั่งยืน
เราจะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและช่วยกันทำให้โลกของเราดีขึ้นได้บ้างไหม? เราจะทำให้โลกนี้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน เพราะนับแต่นี้ไปผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าหรือใช้บริการที่มีตราสัญลักษณ์ “PTT Group Green for Life” ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อมกับ ปตท. โดย ปตท. มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองแล้ว 3 รายการด้วยกัน คือ 1) Wood Plastic Composite ที่นำเศษไม้มาทดแทนการใช้พลาสติก 2) Green-ABS ที่นำยางธรรมชาติมาทดแทนยางสังเคราะห์ของบริษัท IRPC และ 3) บรรจุภัณฑ์กระดาษเคลือบไบโอพลาสติก PBS ที่เชื่อว่าหลายคนเคยได้ดื่มกาแฟอเมซอนร้อนๆ จากถ้วยชนิดนี้แล้ว และอาจได้ลิ้มลองป๊อปคอร์นหอมๆ ในถังแบบเดียวกันอีกด้วย

ผลสำเร็จปรากฏแล้วเป็นผลิตภัณท์ต่างๆ และจะเป็นเช่นนี้ไม่หยุดยั้ง เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและเพ่อให้โลกนี้สวยอย่างเช่นที่เคยเป็น และขอเชิญชวนทุกท่านเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้คนรุ่นนี้สามารถส่งต่อโลกที่สดใสให้ลูกหลาน
Posted : เมื่อ 12 พฤษภาคม 2014 ในห้อง : สวนสาธารณะ
บอกต่อเพื่อน
Url / Link : copy
Embed Code : copy
  ยังไม่มีความเห็น!
Zheza l MyZheza l Shopping Mall l Diary l Webboard l Pleng.com