LEVEL 4 l EXP 251
ยังไม่มีเงินเลย

hallo ชาวชีช่าทุกคน(ทั้งเก่าและใหม่) เราชอบมาก เว็บชีช่ารูปแบบใหม่ แต่เหตุผลที่เขียนไดอารี่นี้ เพราะว่าเรายังไม่มีเงินเรย และอยากจะรู้


มากมายว่า เราจะสามารถเติมเงินuzได้อย่างไร ถ้าใครรู้ ช่วยบอกด้วย จะนำวิธีของทุกคนไปใช้


 


                                                                                       จาก  Ganzhe

Posted : เมื่อ 8 เมษายน 2010
บอกต่อเพื่อน
Url / Link : copy
Embed Code : copy
 ยังไม่มี ความเห็น!