LEVEL 5 l EXP 371
ดีค่ะ รบกวนอะไรหน่อยค่ะ
ช่วยบอกหน่อยว่าซีซ่าแบบใหม่เล่นยังไง แล้วซีซ่าไฟเตอร์เล่นยังไง ช่วยบอกหน่อยค่ะ
Posted : เมื่อ 8 เมษายน 2010
บอกต่อเพื่อน
Url / Link : copy
Embed Code : copy
 1 ความเห็น!
zheza กับ0 zhezafighter แยกกันแล้วคะ ต้องเข้าอีกเว็บหนึ่งคะ www.zhezafighter.com คะ << สะกดผิดต้องขออภัยด้วย พอดีว่าตกอังกฤษ ><
เมื่อ 8 เมษายน 2010
LEVEL 14 l EXP 3,428