LEVEL 4 l EXP 237
​ธุรกรรมออนไลน์ เรื่องเล็กที่ไม่ควรมองข้าม


 


เชื่อว่าทุกๆคนนั้นจะต้องมีแอพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนที่เราใช้เป็นประจำในชีวิตประจำวันอย่าง แอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับการจับจ่ายใช้สอย อย่างที่เรารู้จักกันในนามของ อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง ที่ใม่ว่าคุณจะใช้บริการหรือเปิดบัญชีธนาคารกับธนาคารใด ทั้งบัญชีออมทรัพย์ บัญชี นิติบุคคล คุณจะต้องใช้แอพลิเคชั่นนั้นในการทำธรกรรมออนไลน์อยู่เสมอ ยิ่งถ้าคุณเป็นเจ้าของบริษัทหรือกิจการ ธุรกิจต่างๆ คุณจะต้องดำเนินการทำบัตรเครดิตนิติบุคคล ซึ่งในแต่ละธนาคารก็จะมีรายละเอียดและเงื่อนไขแตกต่างกัน เราสามารถเลือกธนาคารที่เราพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมกับตามที่เราต้องการ ข้อดีของการใช้บัตรเครดิตนิติบุคคลนั้น คือ ติดตามรายจ่ายของบริษัทได้ง่ายขึ้น จะทำให้เห็นการจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตของบริษัทได้ง่ายขึ้น และอยู่ที่เดียว บัตรเครดิตองค์กร ทำให้เงินหมุนคล่องมือมากขึ้น จะทำให้สามารถจ่ายด้วยบัตรไปก่อนได้ และไปจ่ายเงินสดอีกที ทีหลัง สำหรับจำกัดการจ่ายของพนักงาน สามารถกำหนดวงเงินในบัตรเองได้ และจำกัดการรูดได้ ทำให้ง่ายต่อการควบคุมรายจ่ายต่อคน บัตรเครดิตแบบองค์กร มีวงเงินสูงกว่าบุคคล มีวงเงินสูงกว่าบัตรเครดิตของรายบุคคล และบัตรบางใบอนุญาตให้องค์กรใช้เงินเกินวงเงินอีกด้วยวิธีเปิดบัญชีธนาคารนั้นก็มีทั้ง เปิดบัญชีกระแสรายวัน บัญชีออมทรัพย์ รวมไปถึงการเปิดบัญชีออนไลน์ หรือการเปิดบัญชีธนาคารที่ไม่ต้องทำบัตร ATM และหากท่านใดเชื่อในเรื่องโชคลาภก็ยังสามารถที่จะเปิดบัญชี ธนาคารตามดวงวันเกิดได้อีกด้วย เอกสารการเปิดบัญชี ธนาคาร เราควรจัดเตรียมเอกสารเหล่านั้นให้เหมาะสมกับธนาคารที่เราเลือกที่จะใช้บริการ ซึ่งแต่ละธนาคารก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไป การทำธุรกรรมออนไลน์นั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสีย แน่นอนว่าข้อดีนั้นก็คือ ความรวดเร็วในการโอนเงินที่มีทั้งความถูกต้องและสะดวกสบาย ข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นได้คือ การโจรกรรมข้อมูลทางไซเบอร์ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายในเรื่องการเงินและข้อมูลส่วนตัวรั่วไหลได้ เพราะฉะนั้นแล้ว เราจึงต้องใส่ใจในการป้องกันความปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญของเราขณะทำธุรกรรมออนไลน์ทุกครั้ง และหมั่นเปลี่ยนรหัสผ่านบ่อยๆ

Posted : เมื่อ 18 ธันวาคม 2019
บอกต่อเพื่อน
Url / Link : copy
Embed Code : copy
 ยังไม่มี ความเห็น!