LEVEL 4 l EXP 296
พีอาร์ประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงทุกวัยอย่างทั่วถึง


ไม่ว่ายุคไหนหรือสมัยใด การที่จะทำให้สินค้า การบริการ เป็นที่รู้จักและรับรู้ข่าวสารนั้นๆ คือ การทำพีอาร์ประชาสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นการติดประกาศภายในองค์กร หรือเป็นการสื่อสารผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร แมกกาซีนต่างๆ นอกจากนี้ยังมีสื่อ เว็บไซต์ออนไลน์ต่างๆที่สามารถประชาสัมพันธ์เรื่องราวข่าวสารได้อย่างทั่วถึงตรงตามกลุ่มลูกค้าได้อีกด้วย 


เมื่อเรามองย้อนไปห้าหกปีที่แล้ว การทำพีอาร์ประชาสัมพันธ์ ยังคงใช้รูปแบบที่เป็นแพทเทิร์นทั่วไป ที่ส่งข่าวสารให้ทางสื่อออฟไลน์ อย่างเช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ซึ่งจะต้องกำหนดระยะเวลาอย่างเคร่งครัด เพราะการตีพิมพ์นั้นจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ การเก็บข้อมูลข่าวสารเรื่องราวที่เราได้ส่งผ่านไปยังสื่อต่างๆ ก็ทำแบบ Manual ซึ่งใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าจะเก็บข้อมูลจำนวนข่าวที่ได้ประชาสัมพันธ์ออกไป อีกทั้งข้อมูลที่ได้มาก็ถือว่าอาจจะมีการคลาดเคลื่อนได้ เมื่ออินเตอร์เน็ต ระบบการสื่อสารยุค 4 G มาถึง สื่อออนไลน์ได้เข้ามามีบทบบาทต่อการทำพีอาร์ประชาสัมพันธ์เป็นอย่างมาก PR Agency Thailand  ทำให้สื่อออฟไลน์อย่างนิตยสารและหนังสือพิมพ์ได้ทยอยปิดตัวลงและหยุดการพิมพ์ ซึ่งถ้ามองในแง่ดีคือ เป็นการช่วยลดทรัพยากรในการผลิตสื่อเหล่านั้น แต่ในอีกแง่นึง หน้าข่าวที่เรามีไว้ทำประชาสัมพันธ์นั้นลดหายไปนั่นเอง แต่ถึงแม้ว่าจะมีการหยุดพิมพ์หรือการปิดตัวลงของหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างๆ เว็บไซต์สื่อออนไลน์ก็ได้มีเพิ่มมากขึ้น เพราะสื่อออฟไลน์ที่ปิดตัวลงนั้นได้มาดำเนินการในด้านสื่อออนไลน์แทน นอกจากนี้การเข้ามามีส่วนร่วมของ Social media platform อื่นๆอย่างเช่น Facebook Twitter Youtube ก็ยังช่วยเพิ่งลู่ทางในการประชาสัมพันธ์ให้ได้มากขึ้น หลากหลายกลุ่ม ทั้งกลุ่มที่เป็น Target หลักในการซื้อสินค้าและการบริการ และกลุ่มอื่นๆที่สามารถกระจายข่าวสารออกไปให้ได้รับรู้กันอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เช่น เมื่อเราแชร์ข่าวสารไว้ที่เพจเฟซบุคของเรา เพื่อนๆในเฟซเราก็จะรับรู้ข่าวสารนั้นไปด้วย และหากมีความสนใจมากยิ่งขึ้น ก็จะเกิดการแชร์ข่าวนั้นต่อไปเรื่อยๆ ผลที่ตามมาคือ สามารถทราบจำนวนคนที่อ่าน ดู รับสื่อนั้น อีกทั้งเรายังสามารถใช้เครื่องมือที่สามารถ track และเก็บข้อมูลต่างๆที่เราส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้อีกด้วย นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจสอบได้ว่า ผู้รับข่าวสารจากที่ใดที่มีจำนวนมากที่สุด เพื่อนำมาต่อยอดในการทำการตลาดและสร้างยอดขายต่อไป ซึ่งบริษัทพีอาร์อย่าง PR Agency Bangkok นั้นสามารถดำเนินการประชาสัมพันธได้อย่างครบวงจรทั้งออนไลน์และออฟไลน์รายละเอียดเพิ่มเติม StarPR

Posted : เมื่อ 28 สิงหาคม 2019
บอกต่อเพื่อน
Url / Link : copy
Embed Code : copy
 ยังไม่มี ความเห็น!