LEVEL 4 l EXP 296
พีอาร์ยุคใหม่เข้าถึงคนทุก Gen


ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การที่ทุกคนสามารถเข้าถึงข่าวสารต่างๆได้อย่างรวดเร็วนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่ตามมา เพราะการรับข่าวสารที่ไวและส่งต่อแชร์ไปยังหน้าเพจหรือคนอื่นๆ เปรียบได้กับการช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวนั้นๆ ผลเสียที่ตามมาคือ หากข่าวสารที่แชร์ไปนั้นไม่มีมูลความจริงหรือเป็นเท็จอย่าง Fake news เราจะทำอย่างไรและรับมือกับผลกระทบที่ตามมาได้อย่างไร หากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเราในฐานะพีอาร์จะต้องดำเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที เพราะหากปล่อยข่าวเสียไว้นาน อาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของสินค้า การบริการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุนี้เอง การที่เรามีบริษัทพีอาร์ที่เป็นมืออาชีพ PR Agency Thailand สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆได้ทันท่วงที จะทำให้ผลกระทบทางลบจากข่าวเสียหรือ fake news น้อยลงหรือแทบจะไม่มีเลย อีกทั้ง สามารถทำให้ข่าวเสียนั้นกลายมาเป็นข่าวที่เป็นทางบวกแก่ภาพลักษณ์ขององค์กรได้อีกด้วย การทำประชาสัมพันธ์หรือพีอาร์แบบยุคใหม่อย่าง PR Agency Bangkok นั้นจะต้องเข้าใจถึงความแตกต่างและหลากหลายทางความคิดการแสดงความคิดเห็นของคนทุก Gen เพราะทุกอย่างขับเคลื่อนไปด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น Gen ใด ต่างก็เป็นtarget ของสินค้าและการบริการใดๆได้ การทำพีอาร์นั้นไม่ใช่แค่เพียงบอกเล่า สื่อสาร ประชาสัมพันธ์เท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีให้แก่สื่อและองค์กรอีกด้วย เมื่อไรก็ตามที่องค์กรนั้นๆมีกิจกรรมที่น่าสนใจและเกิดประโยชน์ต่อสังคม สื่อต่างๆก็จะให้ความสนใจและลงข่าวให้ทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์ กลยุทธ์ต่างๆที่นำมาปรับใช้ในการทำพีอาร์หรือการประชาสัมพันธ์ PR Agency Bangkok เพื่อสร้างการตลาดหรือยอดขายในทางอ้อมได้ การสร้างการรับรู้ของแบรนด์ Brand Awareness หรือองค์กรนั้น สามารถทำให้คนจดจำได้ เพียงแค่เห็นโลโก้ สัญลักษณ์ หรือ สีประจำของแบรนด์ ซึ่งถือได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ การให้ความสำคัญของเรื่องราว story ของแบรนด์หรือสินค้า ที่มีเรื่องราว ประวัติความเป็นมา ก็ยังสามารถสร้างความประทับใจได้ด้วยการทำพีอาร์ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่เน้น story อย่างเช่น เรื่องราวที่แสนตราตึง น่าประทับใจในการให้โอกาสแก่ผู้อื่น ของการบริการด้านการทำประกันชีวิต การเสนอเรื่องราวผ่าน true story สามารถสร้าง impact ได้เป็นอย่างมาก การทำพีอาร์ประชาสัมพันธ์ที่ดึงแก่นและสิ่งสำคัญให้เด่นออกมา ถือว่าเป็นการสื่อสารที่ชัดเจน ตรงไปตรงมา ทำให้คนรับรู้ข่าวสารเข้าใจได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องมีความซับซ้อน แต่ชัดเจนในเรื่องราวและข้อมูลรวมถึงสิ่งที่ต้องการจะสื่อออกไป เพราะโลกที่ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่การสื่อสารรวดเร็วแค่เพียงปลายนิ้ว การทำพีอาร์ประชาสัมพันธ์จึงจะต้องปรับเปลี่ยนให้เข้าได้ทุก Gen 


รายละเอียดเพิ่มเติม Spark Communications

Posted : เมื่อ 28 สิงหาคม 2019
บอกต่อเพื่อน
Url / Link : copy
Embed Code : copy
 ยังไม่มี ความเห็น!