LEVEL 2 l EXP 33

ความรักของคัยบ้างคนอาจจะเริ่มนับจาก 0. ไป 100. แต่บ้างคนครั้งกลับนับ 100 ไป 0 ความรักบ้างครั้งมันก็เข้าใจยากเหมือนกันเนาะ !!

Posted : เมื่อ 18 ตุลาคม 2015
บอกต่อเพื่อน
Url / Link : copy
Embed Code : copy
 ยังไม่มี ความเห็น!