LEVEL 5 l EXP 458
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี คืออะไร

 


ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี คือ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ โดยมีวัตถุดิบหลักมาจากการปิโตรเลียม ซึ่งมีหลากหลายประเภทมาก ตั้งแต่พลังงานต่างๆ อย่างเช่นน้ำมัน หรือ แก๊ส แล้ว เรายังสามารถใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในโรงงานอุตสาหกรรมได้อีกด้วย เช่น ก๊าซต่างๆ ไปจนกระทั่งเม็ดพลาสติก เส้นใยสังเคราะห์ เรียกว่า อะไรก็แล้วแต่ที่มีต้นกำเนิดมาจาก ปิโตรเลียม อาจกล่าวได้ว่าเป็น ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ทั้งสิ้น


ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี มีอะไรบ้าง


สำหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีนี้ แทบจะบอกได้เลยว่า ทุกอย่างในชีวิตประจำวันเราเลยมั้ง  ในสมัยนี้เราคงอาศัยอยู่บนโลกนี้โดยไม่พึ่งพาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี แม้เพียงวันหนึ่ง ก็คงจะไม่ได้เสียแล้ว เพราะทุกอย่างในชีวิตของเราได้เปลี่ยนไปเสียแล้ว  อยากรู้กันไหมครับว่า ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี นี้คืออะไรบ้าง ลองเข้าไปดูที่นี้ครับ สำหรับรายการ กบนอกกะลา จะช่วยเปิดโลกทัศน์ของเรา แล้วเราจะรู้ว่า แวดล้อมเรา มีแต่ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี


http://www.คนเก่งคนดี.com/ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี/
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี เกิดจากอะไร


ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี  เกิดในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นหลัก เพราะต้องอาศัยเทคนิคในการจัดการ  การกลั่น เฉพาะด้าน  การที่เรานำปิโตรเลียมขึ้นมาจากพื้นดิน ยังไม่สามารถนำปิโตรเลียมนั้น มาใช้ได้ แต่ยังต้องผ่านกระบวนการอีกมากมาย และซับซ้อน กว่าจะได้มาซึ่ง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี  ซึ่งขั้นตอนต่างๆ สามารถแบ่งได้ 2 ขั้นตอนคือ


1. อุตสาหกรรมขั้นต้น เน้นไปที่ การผลิตสารโมเลกุลเล็กเป็นหลัก หรือ การแยกก๊าซธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ อย่างการใช้อีเทน และ โพรเพน เพื่อผลิตเอทิลีนและโพรพิลีน เป็นต้น


2. อุตสาหกรรมต่อเนื่อง เน้นไปที่สารโมเลกุลใหญ่อย่างเช่น พอลิเมอร์ พลาสติก ยางสังเคราะห์ หรือแม้แต่เส้นใยสังเคราะห์ และอื่นๆ อีกมากมาย ที่อยู่รอบตัวเรา โดยที่เราไม่รู้ตัว  เป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญมาก เรียกว่าเป็นตัวขับเคลื่อนของเศรษฐกิจของประเทศได้เลยทีเดียว ตัวอย่างของอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพา อุตสาหกรรมต่อเนื่องได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตยาง ผลิตภัณฑ์พลาสติกต่างๆ ทุกชนิด เอาแค่พลาสติก นี่ก็มากมายมหาศาลแล้ว


 


ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในประเทศไทย


ประเทศไทยเราสามารถขุดค้น พบก๊าซธรรมชาติได้ใน อ่าวไทย และเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติสูงสุด จึงได้มีการสร้างโรงแยกก๊าซขึ้น และได้จัดทำโครงการพัฒนาชายฝั่งตะทะเลตะวันออกขึ้น หรือที่เรียกกันว่า Eastern Seaboard  โครงการนี้ เป็นการสร้างท่าเรือสำหรับน้ำลึก เพื่อพัฒนาปิโตรเคมีในขั้นต้น คือระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 นอกจากนี้ยังมีโครงการ พัฒนาชายฝั่งทะเลใต้ หรือที่เรียกว่า Southern Seaboard เพิ่มขึ้นอีกโครงการ ซึ่งก็เป็นท่าเรือน้ำลึกเหมือนกัน โครงการทั้งสองนี้ เป็นฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีนั้นเอง  สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทย  ยังเป็นที่น่าเป็นห่วงที่ ประชาชนทั่วไป ยังมีความเข้าใจในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี น้อยมาก ทั้งๆที่เราเอง จากการประชุม อาเซียน ก็น่าจะถือเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางพลังงานแท้ ๆ  ได้แต่หวังไว้ว่าวันหนึ่ง ประเทศไทยเรา จะกลับมาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ลืมความขัดแย้งและผลประโยชน์ส่วนตน อยู่เบื้องหลัง และเห็นประเทศเป็นสำคัญเสียที


ศูนย์กลางพลังงาน,ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี


 

Posted : เมื่อ 16 ธันวาคม 2013
บอกต่อเพื่อน
Url / Link : copy
Embed Code : copy
 ยังไม่มี ความเห็น!