เมื่อ 66 ล้านปี กำเนิด มนุษย์

1. บรรพ บุรุษมนุษย์และลิงคือ กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เรียก ไพรเมต มีสี่ขา


2. 40 ล้านปี ไพรเมตบางชนิดเริ่มวิวัฒนาการ มีขนาดใหญ่ขึ้น แต่เดินสี่ขา เรียกว่า Common Ancestor


3. จากนั้น วิวัฒนาการ เป็น 2 ขา ยืนเหมือนคน เรียกว่า เอป หรือ รามาพิเธคัส


4. 5 ล้านปี กำเนิดมนุษย์ โฮโมนิดส์ ตัวเดินตรง


5. 2ล้าน-5 แสน ปี วิวัฒนาการโฮโมฮาบิลิส มีสมองใหญ่ขึ้น ฉลาดขึ้น มีการสร้างเครื่องมือหินใช้


6. 1 ล้าน-5 แสนปี บางกลุ่มเริ่มวิวัฒนาการ เป็นโฮโมอิเรคตัส รู้จักการใช้ไฟ


7. 2 แสนปี โฮโมซาเปียนส์ หรือ คนฉลาด เริ่มมีการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ ล่าสัตว์ด้วยกัน


8. 4 หมื่นปี โฮโมซาเปียนการแบ่งกลุ่มและเกิดความขัดแย่ง ล่าล้างเผ่าพันธ์ กลายเป็น มนุษย์ซาเปียนส์ ซาเปียนส์ หรือมนุษย์ฉลาดยิ่งขึ้น คนปัจจุบันนั่นเอง

Posted : เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2011
บอกต่อเพื่อน
Url / Link : copy
Embed Code : copy
 2 ความเห็น!
โห!! ไพรเมต กลายมาเป็นคนหรอ อือ ๆ ความรู้ใหม่ๆ
เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2011
LEVEL 22 l EXP 8,908
มนุษย์ซาเปียนส์ !! ขอบคุณคะ
เมื่อ 17 ธันวาคม 2011
LEVEL 8 l EXP 1,280